DBR77 – Program Top Integrator

 

Podczas targów Warsaw Industry Week na stoisku Platforma Robotów DBR77.com mieliśmy przyjemność oficjalnie dołączyć do grona uczestników programu Top Integrator.

 

Na miejscu pojawiliśmy się wspólnie z przedstawicielami firm:

Michał Sługocki z Redhawk
Oskar Olszewski z Pagero
Maciej Michalski z TES Sp. z o.o
Błażej Krzyżanowski z Process Diagnostic and Control
Sławomir Sasiński z Zakładu mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych
Maciej Gamalczyk z SkyMech
Paweł Siłakowski z Raion Automatyka
Przemysław Macias z AB-MICRO Sp. z o.o.

AKE Systemtechnik Polska reprezentował Mateusz Musiał


Wdrożenie nowych usług – AKE Systemtechnik Polska

Z początkiem nowego roku rozszerzamy zakres usług i wprowadzamy do swojego portfolio nowe pozycje:

– budowa i symulacja cyfrowych bliźniaków (możliwość prezentacji z wykorzystaniem systemów VR)
– prezentacja oraz szkolenie operatorów linii oraz gniazd zrobotyzowanych w środowisku VR
– weryfikacja norm bezpieczeństwa w środowisku symulacyjnym oraz VR

Wprowadzenie powyższych usług było możliwe dzięki pozyskaniu dofinansowania z ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości).

W ramach dofinansowania zakupione zostało najnowsze oprogramowanie oraz sprzęt, na którym realizowane są nowe usługi.

 


Możliwości oporogramowania more3D w współpracy z Process Simulate oraz goglami VR firmy HTC Vive

Poniżej umieszczony został opis prezentujący bardziej szczegółowo poszczególne pozycje.

Połączenie środowiska symulacyjnego, systemu VR oraz procesu przeprowadzania analiz ryzyka, umożliwia klientowi naoczne zweryfikowanie wprowadzonych zabezpieczeń w środowisku VR. Aby było to możliwe należy:

Cyfrowy bliźniak

1) Zbudować cyfrowego bliźniaka idealnie odwzorowującego przyszłą instalację. W tym celu należy stworzyć koncept stanowiska, zaprojektować wszystkie elementy mechaniczne oraz układy elektryczne, zasymulować całość w środowisku 3D z uwzględnieniem norm bezpieczeństwa maszynowego oraz dodatkowych wytycznych klienta.


Przykładowa realizacja – cyfrowy bliźniak – Delmia V5 Robotics


Weryfikacja stref bezpieczeństwa – Delmia V5 Robotics


Weryfikacja bezpieczeństwa – Delmia V5 Robotics

Delmia V5 Robotics

2) Zaprogramować trajektorię ruchów robotów, ścieżki przejazdów robotów transportujących (EGV), wytyczenie drogi transportowe wózków widłowych, wyznaczenie najbardziej optymalne rozmieszczenie elementów stanowiska ze względu na optymalizację pracy ludzkiej.


Layout linii produkcyjnej – Delmia V5 Robotics


Tworzenie trajektorii ruchów – Delmia V5 Robotics

Wirtualne uruchomienie

3) Przeprowadzić wirtualne uruchomienie, podczas którego testuje się zgodność wygenerowanych programów na sterowniki PLC oraz roboty przemysłowe. Zostaje wprowadzona innowacyjność procesowa.


Stworzenie filmu z symulacji procesu – Delmia V5 Robotics


Weryfikacja programów robotów – Orange Edit

Środowisko VR

4) Klient zostaje „oprowadzony” w środowisku VR w trakcie symulowania trybu produkcyjnego. Może on wtedy zweryfikować czy linia oprócz osiągnięcia zamierzonego czasu cyklu spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa oraz dodatkowe wytyczne. Klient jest w stanie zweryfikować czy prezentowany projekt zawiera wszystkie wcześniej ustalone instalacje i czy zostały one poprawnie rozmieszczone. Czy kurtyny bezpieczeństwa oraz skanery bezpieczeństwa mają poprawnie skonfigurowane zasięgi. Może zostać zweryfikowana poprawność rozmieszczenia przycisków bezpieczeństwa czy ułożenie kanałów kablowych wewnątrz wygrodzenia Safety. W przypadku wykrycia jakichkolwiek odstępstw mogą one zostać usunięte poprzez wprowadzenie zmian w środowisku 3D co jest o wiele mniej kosztowne niż ewentualne zmiany mechaniczne podczas montażu u klienta.


Oprogramowanie Delmia w połączeniu z oprogramowaniem more3D – pokaz środowiska VR


Weryfikacja w programie Delmia w połączeniu z oprogramowaniem more3D – pokaz środowiska VR

Raport

5) Z weryfikacji klienta powstaje raport zatwierdzający projekt bądź wprowadzający konieczność wykonania zmian w projekcie.


Strefy bezpieczeństwa


Dokumentacja planu przycisków awaryjnego zatrzymania


Analiza ryzyka