DOTACJE

Dotacje

Projekt unijny

AKE Systemtechnik Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.2 Innowacje w MŚP pt. „Wdrożenie innowacji produktowej będącej odpowiedzią na obecną sytuację gospodarczą”.

Przedsięwzięcie realizowane przez firmę AKE Systemtechnik Polska dotyczy wprowadzenia na rynek nowej usługi – zasymulowania i zbudowania w wirtualnym środowisku „cyfrowego bliźniaka” wraz z weryfikacją zastosowanych zabezpieczeń w projektowanych gniazdach oraz liniach produkcyjnych. Usługa umożliwia zaprezentowanie wyników w dwóch środowiskach: na ekranie monitora oraz w wirtualnym środowisku za pomocą gogli VR.

W ramach projektu planowany jest zakup niezbędnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które przyczynią się do wdrożenia całkowicie nowych usług, w tym innowacji dotyczącej szkolenia pracowników w środowisku VR.

Wartość projektu: 995 581,20 PLN
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 718 660,00 PLN

ROBOTYKA

AUTOMATYZACJA

AUTOMOTIVE